Đơn vị thành viên >> Xí nghiệp Than Long An 

Xí nghiệp Than Long An

Thứ 4, 27/02/2013

Xí nghiệp Than Long An
Địa chỉ : 2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại : 08-3899-30-15  ; FAX : 08-3899-30-15
Giám đốc : Ông Nguyễn Xuân Thanh

Background