Đơn vị thành viên >> Xí nghiệp Than Hậu Giang 

Xí nghiệp Than Hậu Giang

Thứ 4, 27/02/2013

Xí nghiệp Than Hậu Giang
Địa chỉ : Km 6, Cảng Bến Đá, Bình Thuỷ, TP Cần Thơ
Điên thoại : 0710-384-10-54 ;        Fax :  0710-384-20-12
Giám đốc : Bà Bùi Thị Bích Loan

Background