Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác 

Lựa chọn phương án nhập than trong Cảng trung chuyển ĐBSCL

Thứ 2, 30/11/2015

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo thông báo kết luận, dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển ĐBSCL là dự án đầu tiên thực hiện theo phương thức: Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sau đó lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đầu tư dự án. Do vậy, Bộ Công Thương cần phải chỉ đạo đơn vị tư vấn trong nước phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu vừa qua, các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó có so sánh phương án lựa chọn vị trí cảng trung chuyển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển tại Duyên Hải, Phó Thủ tướng yêu cầu bố trí vị trí trong khu vực bể cảng để tính toán kinh tế, kỹ thuật so sánh với vị trí nằm bên ngoài bể cảng thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; xem xét lựa chọn vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển ĐBSCL, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 12 tới. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Các hợp đồng mua bán than giữa các đơn vị mua và Tập đoàn TKV sẽ được giao kết sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt.

UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền đối với vị trí xây dựng bãi chứa than của dự án cảng trung chuyển Duyên Hải tại vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An đối với các khu mặt nước có liên quan đến Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và Dự án điện gió Trà Vinh.

NGUỒN: NĂNG LƯỢNG VN

Background