Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác 

Dự án Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 7, 19/09/2015

Báo cáo dự án Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long có liên quan chặt chẽ với quy mô, tiến độ của các dự án nhà máy điện trong khu vực, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng do nhiều chủ đầu tư thực hiện: Cảng và các đê chắn sóng của Trung tâm điện lực Duyên Hải, dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu,… Việc phối hợp phát triển đồng bộ giữa các dự án rất quan trọng.
 
Chính vì vậy, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long.
 
Cụ thể, Bộ Công Thương cần phải chủ trì chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định; chuẩn bị Hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư phát triển Dự án theo hình thức đối tác công tư quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án sẽ hoàn trả kinh phí trong quá trình chuẩn bị Dự án và các chi phí có liên quan khác của TKV.
 
Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, cung cấp cho TKV và Tư vấn lập Dự án các thông tin cần thiết liên quan đến các dự án nhà máy điện than khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo đề nghị của đơn vị Tư vấn. 
 
Ngoài các dự án đã đưa vào vận hành và đang xây dựng tại các Trung tâm Điện lực: Duyên Hải, Sông Hậu, Long Phú (Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Sông Hậu 1, Long Phú 1), Bộ Công Thương cần nghiên cứu năng lực vận chuyển của các tuyến đường thủy qua cửa Định An, kênh Quan Chánh Bố, làm rõ khả năng cung cấp than cho các dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3, Long Phú 3 để có phương án thay thế trường hợp việc cung cấp than không khả thi; đồng thời, chỉ đạo các Tập đoàn: EVN, PVN phối hợp để thống nhất phương án sử dụng các cảng than tại Trung tâm Điện lực: Vĩnh Tân, Duyên Hải để trung chuyển, cung cấp than cho các nhà máy điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1 trong thời gian Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long chưa vào vận hành. 
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục đê Nam của cảng than Duyên Hải để hạn chế sa bồi trong mùa gió chướng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016; chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp cho TKV và Tư vấn lập Dự án các thông tin về lưu lượng hàng hóa (ngoài than) trong các tuyến vận tải thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
 
TKV khẩn trương ký hợp đồng với tư vấn PortCoast để có thể hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong tháng 1/2016. Trên cơ sở tận dụng các kết quả nghiên cứu của JICA, nghiên cứu của PortCoast tại các dự án có liên quan trong khu vực, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cần có các nội dung theo quy định hiện hành, trong đó làm rõ nội dung về Dự báo nhu cầu hàng hóa (than và hàng tổng hợp) thông qua Cảng và các luồng vận chuyển đường thủy (quốc tế và nội địa) tại các mốc thời gian năm 2020,  2030 và có tính đến năm 2050; tính toán kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý; tính toán tổng mức vốn đầu tư và chi phí vận hành qua các giai đoạn, trên cơ sở đó thực hiện phân tích kinh tế, phân tích tài chính của Dự án và tính toán giá thành một tấn than trung chuyển qua Cảng tại các giai đoạn khác nhau; đề xuất phương thức, nguồn vốn thực hiện Dự án.
 
TKV phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu các nội dung trên vào cuối tháng 11/2015 để xem xét, báo cáo Thường trực Chính phủ vào đầu tháng 12/2015. Trên cơ sở kết luận của Thường trực Chính phủ, Tập đoàn hoàn thiện Dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 1/2016.
 
Năm 2013, TKV đã phối hợp với tư vấn của JICA lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cảng trung chuyển cung cấp than tại Duyên Hải, hiện đang phối hợp với PortCoast để hoàn thiện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, TKV phối hợp với PortCoast và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 1/2016. Trường hợp cần thiết, trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn thiện, trích lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đáp ứng các quy định.

(baochinhphu.vn)

Background