Giới thiệu >> Ban lãnh đạo 

Lãnh đạo công ty qua các thời kỳ

Thứ 3, 15/11/2016

Giám đốc công ty:
- Từ 2002 - nay: Ông Vĩnh Như
- Từ 1998 - 2002: Ông Hoàng Quốc Bảo
- Từ 1989 - 1998: Ông Nguyễn Thế Hạnh
- Từ 1982 - 1989: Ông Nguyễn Hữu Phong
- Từ 1976 - 1982: Ông Dương Văn Lương

Background